1. >Sedan 1853
  2. >Våra CSR-åtaganden

År 2050 kommer jordens befolkning att uppgå till hela nio miljarder. Nio miljarder kvinnor, män och barn som varje dag kommer att behöva tillgodose sina behov varav det viktigaste: Ha mat i magarna. 
Vi måste redan nu förbereda oss inför denna framtid genom att säkerställa en övergång till ett konsumtionsmönster som tar större hänsyn till vår hälsa och vår jord. På Bonduelle är vi övertygade om att naturen har svaret på hur vi ska lösa framtidens utmaningar och därför har vi ingått en pakt. Vi kallar den för "B!”-pakten. Det är ett konkret åtagande gentemot jorden, maten och människorna. Vi har påbörjat resan och har stakat ut kursen mot 2025. 

JORDEN

År 2025 har vi minskat vår miljöpåverkan och ökat den ekologiska odlingen av jorden.

Tillsammans med våra lantbrukspartners har vi utvecklat våra hållbara jordbruksmetoder för att minimera användningen av växtbehandlingsprodukter och mineralgödsel. Vårt mål: Att skydda den biologiska mångfalden och införa alternativa hållbara lantbruksmetoder inom alla odlingsområden.

Växter som är bättre lämpade för produktion av förnybar energi, planer för nollförlust av naturresurser från jord till bord, återanvändning av vatten på plats – 2025 har vi minskat vårt koldioxidavtryck markant och alla våra förpackningar är användningsbara i sin befintliga form eller kan återvinnas för att bli något nytt.

MATEN

2025 livnär vi människor på ett alltmer hållbart sätt

Grönsaker är framtidens mat världen över. Vi fortsätter utvecklas med hjälp av spårbarhet, nya recept, ökat urval av ekologiska grönsaker, miljövänliga förpackningar och vi satsar på växtbaserade proteiner – livsmedelsbranschens nya storstjärnor! 2025 vill vi att 100 procent av Bonduelle-koncernens varumärken ska ha en positiv inverkan på världen, och vi kommer att fortsätta att utveckla Louis Bonduelle-fonden för att skapa bestående förändringar i vårt ätbeteende.

MÄNNISKOR

År 2025 ser vi en stärkt prioritering av välbefinnande, både hos våra medarbetare och i samhället i stort.

Vi satsar på medarbetarinitiativ som verkligen gör skillnad! Sociala projekt är en del av vår vardag – från Montreal till Moskva är detta något vi ägnar oss åt med stort engagemang. 100 procent av Bonduelle-gruppens avdelningar deltar i lokala samhällsprojekt. Vårt mål är att göra det möjligt för våra medarbetare att spela en aktiv roll i Bonduelles förvandling utan att glömma det grundläggande: 2025 är målet att vi inte ska ha en enda arbetsplatsolycka.

Video om vårt CSR-initiativ!