1. >Sedan 1853
  2. >Naturen, vår framtid!

Naturen, vår framtid!

Världshistorien har alltid präglats av förändring. Tack vare vår gemensamma strävan efter att utvecklas och bygga en bättre framtid når vi avgörande vändpunkter som förändrar människors beteenden i grunden genom att relationen till omvärlden nytolkas. Enligt Bonduelle är tiden inne för den växtbaserade revolutionen, en oundviklig vändpunkt med tanke på de enorma utmaningarna vår planet och mänskligheten står inför. Eftersom det inom kort kommer att finnas nio miljarder människor att mätta blir växtbaserade livsmedel en viktig fråga för att tillgodose framtida generationers välbefinnande. Detta både vad gäller de kvantiteter som ska produceras samt sättet det görs på.