1. >Sedan 1853
  2. >Naturen, vår framtid!

Naturen, vår framtid!

Världshistorien har alltid präglats av förändring. Tack vare vår gemensamma strävan efter att utvecklas och bygga en bättre framtid når vi avgörande vändpunkter som förändrar människors beteenden i grunden genom att relationen till omvärlden nytolkas. Enligt Bonduelle är tiden inne för den växtbaserade revolutionen, en oundviklig vändpunkt med tanke på de enorma utmaningarna vår planet och mänskligheten står inför. Eftersom det inom kort kommer att finnas nio miljarder människor att mätta blir växtbaserade livsmedel en viktig fråga för att tillgodose framtida generationers välbefinnande. Detta både vad gäller de kvantiteter som ska produceras samt sättet det görs på.

Samarbeta med naturen

Naturen, det mest värdefulla vi har, bönfaller oss om att samarbeta. Vi måste lyssna på de många varningarna och reagera. Klimatförändringar, utarmning av jorden, minskad biologisk mångfald - det är bara några av hoten mot jordens balans och därmed hela mänskligheten. Som familjeföretag med långsiktiga perspektiv och ansvar över att förse miljontals konsumenter världen över med mat, vill vi vara en engagerad aktör. Bonduelle-koncernens aktieägare och medarbetare har nu mobiliserat sig för att skapa en bättre framtid genom växtbaserade produkter. På Bonduelle anser vi att det är vi som ska visa vägen, föreslå innovativa och relevanta lösningar som kan ge mat åt fler, samtidigt som vi respekterar vår miljö och därmed säkrar välfärden för framtida generationer. Under 165 år har vi samarbetat med våra partners på alla fronter för att utveckla en modern växtproduktion med respekt för vatten, luft, jord och det som finns under markytan. Vi försvarar därför en effektiv, ekologisk, intelligent och solidarisk lantbruksindustri med fokus på hälsosamma, säkra, hållbara och tillgängliga livsmedel. Vi är engagerade och innovativa från jord till bord för att skapa en bättre framtid genom växtbaserade livsmedel helt i linje med vår övertygelse: Naturen är vår framtid.

Källa: www.bonduelle.com