1. >Sedan 1853
  2. >Våra sex löften

Våra sex löften för ett hållbart jordbruk

 

Respekt för jorden och en stor passion för grönsaker är de hörnstenar som har bidragit till att skapa och utveckla vårt företag genom åren. För att lyckas med den växtbaserade revolutionen bedriver Bonduelle sin verksamhet i enlighet med sex löften formulerade utifrån vår expertis på jordbruksområdet. Koncernen har byggt upp denna expertis med hjälp av de kunskaper och erfarenheter vi har fått från produktionen som sker så nära slutkunderna som möjligt på 54 platser i Frankrike i de bäst lämpade områdena för respektive gröda. origine France

1. Vi respekterar odlingssäsongerna

Optimeret produktion og respekt for aarstider

Våra grönsaker* odlas på lämpliga jordområden och skördas under högsäsong när de är perfekt mogna. De tillreds sedan lokalt inom 24 timmar för att bevara smak, konsistens, vitaminer och mineraler.

Idag odlas 80 procent av våra grönsaker i Frankrike. 100 procent av dem odlas säsongsbestämt och i de bäst lämpade regionerna. Vi har mer än 30 grönsakssorter som odlas i Frankrike. Grönsakerna skördas när de är mogna och säljs sedan färska, på burk eller frysta.

Vårt sortiment av gröna bönor, ärtor, morötter och flageoletbönor är av 100 procent franskt ursprung.

 

* Med undantag för baljväxter, spannmål och underentreprenad för andra märken där vi står för produktion och paketering av deras produkter. 

2. Vi minskar användningen av bekämpningsmedel

Reduktion af pesticider

Våra Bonduelle-partners med mer än 2 000 jordbrukare i hela Europa ger oss möjlighet att:

> Upprätthålla kontrakt, relationer och lojalitet som avser minskning av bekämpningsmedel i produktionen.

> Uppmuntra och vägleda våra jordbrukspartners till alternativa agroekologiska tekniker. Till exempel mekanisk ogräsrensning, installation av vegetationstäcken och insektsnät.

> Testa nyskapande jordbruksmetoder på våra tre pilotanläggningar i syfte att uppnå ett av våra mål för 2025: Att säkerställa att det på samtliga odlade områden används minst två alternativa hållbara jordbrukstekniker.

Läs mer om vår majs med certifieringen "inga rester av bekämpningsmedel".

3. Vi skyddar den biologiska mångfalden och jorden

Beskyttelse af biodiversitet og jord

Vi hjälper våra jordbrukspartners att bedriva sin odling så naturligt som möjligt för att skydda jorden och säkerställa biologisk mångfald. Vi känner alla våra partners personligen och besöker dem regelbundet på deras jordbruk, cirka en gång i veckan eller oftare vid skörd.

Våra jordbrukspartners utvärderas fortlöpande för att säkerställa att de uppfyller kraven i enlighet med jordbrukspraxis som finns beskriven i vår Agronomic Charter från 1996.
I vårt Agronomic Charter uppmanar vi framförallt till:

  • Användning av 100 procent GMO-fria fröer
  • Växtrotation
  • System för direktsådd
  • Hållbar vattenhushållning (dropp- och vattensensorer)


LEAF-certifierade jordbrukare

60 procent av Bonduelles salladsodlande partners är nu LEAF-certifierade (Linking Environment And Farming). Certifieringen innebär att jordbrukarna förbinder sig att endast använda bekämpningsmedel och kemisk gödning om det är absolut nödvändigt. De lämnar även kvar en markremsa mellan häckar och grödor och försöker bevara de naturliga omgivningarna runt åkrarna för att gynna den biologiska mångfalden. De lägger även fokus på återvinning av avfall, minskad energiförbrukning samt vattenhushållning och bevarande av vattenkvalitet.

Vårt mål är att 100 procent av våra salladsodlande partners ska vara LEAF-certifierade senast 2025.

origine France

4. Vi satsar på färre tillsatser

Reduktion af tilsaetningsstoffer

Vi strävar efter kortast möjliga ingrediensförteckningar och minimerar antalet tillsatser i alla våra produkter.

Alla våra produkter har varit palmoljefria sedan 2014 - och utan mättade fetter, glukos eller fruktossirap. De är dessutom fria från artificiella färger, konserveringsmedel i enlighet med vårt löfte om produktutveckling som utesluter kontroversiella tillsatser.

Vi garanterar också näringsmässig kvalitet genom att kontinuerligt förbättra våra produkter och dra ner på användningen av salt och socker så mycket möjligt.

5. Vi erbjuder ekologiska produkter

Oekologiske alternativer

Vi erbjuder flertalet ekologiska produkter i vårt sortiment. Dessutom garanterar vi försäljningsställen för alla våra ekologiska producenter.

Vi uppmuntrar också jordbrukarna att övergå helt till ekologiskt jordbruk genom att erbjuda teknisk rådgivning samt fältbesök varje vecka under övergångsperioden från konventionellt till ekologiskt jordbruk. Varje år drar flera ekologiska odlare nytta av detta stöd.

6. Vi utvecklar hållbara förpackningar

Baeredygtig emballage

Redan idag är alla våra metall- och glasburkar oändligt återvinningsbara. För att nå våra mål för 2025, där förpackningen ska vara 100 procent återvinningsbar, säkerställer vi att alla våra material (inklusive plast) gradvis kommer att vara redo för återvinning via de redan etablerade eller planerade återvinnings- och returstationerna.

Vi arbetar med ekologisk design vid utformningen av våra förpackningar i syfte att optimera vikt och integrera maximal användning av återvunna eller biobaserade material för att minska användningen av fossila bränslen. Vi försöker också öka medvetenheten om cirkulär ekonomi genom att främja och uppmuntra till goda sopsorteringsrutiner.