1. >Sedan 1853
  2. >Till alla samarbetspartner – låt oss kultivera vårt samarbete

3 100 samarbetspartners och lika många inspirerande möten

Det finns vissa möten som är viktigare än andra. Möten som hjälper oss att växa, utvecklas, upptäcka något nytt och göra rätt val. Vi på Bonduelle är lyckligt lottade att inte bara har ett utan hela 3 100 inspirerande möten. Det är mötena med våra lantbrukare och samarbetspartners, män och kvinnor som vi har en nära och hållbar relation till, som bygger en ömsesidig tillit och respekt.

Men vad är egentligen en hållbar relation?

 

Ett givande och tagande!

Inte förrän var och en bidrar med det de har på hjärtat är det relation för utbyte och delning.

Hos Bonduelle är den modell som vi har byggt upp med våra lantbrukarpartners av största vikt eftersom den bidrar med mycket: möjlighet att säkerställa växtrotation som förhindrar utarmning av jorden, produktion på det mest optimala sättet för att undvika svinn, att planera den bästa sådden och säkerställa den bästa skörden sett till avkastning och kvalitet.

Det finns också fördelar för de lantbrukare som samarbetar med oss – partnerskapet med Bonduelle är ett löfte om fasta priser oberoende världens tillväxttakt, en rättvis ersättning och kunskapsdelning med 240 jordbruksingenjörer och -tekniker. För att garantera lantbrukarna både goda förhållanden och självständighe