1. >Vanliga fragor
  2. >Livsmedelskonserver
  3. >Innehaaller groensaker paa burk gluten

Innehåller grönsaker på burk gluten?

Eftersom gluten är en av de 14 allvarligaste allergenerna skriver vi tydligt i produktens ingrediensförteckningen om den innehåller gluten. Det gör vi dels för att följa lagen som kräver att vi deklarerar innehåll av gluten men givetvis även för att hjälpa alla glutenintoleranta. Om det efter en grundlig dubbelkontroll inte säkert kan fastställas om produkten innehåller gluten, anger vi detta i ingrediensförteckningen med texten: Kan innehålla spår av spannmål som innehåller gluten.

Observera att endast uppgifterna i respektive ingrediensförteckning är bindande.

Följ oss