1. >Vanliga fragor
  2. >Livsmedelskonserver
  3. >Hvilket material aer burkarna gjorda av

Vilket material är burkarna gjorda av?

Våra konservburkar består i huvudsak av plåt, medan några få är tillverkade av aluminium. Våra burkar inklusive de med lock har alla en invändig beläggning (vit eller genomskinlig). De invändiga beläggningarna är mycket viktiga eftersom de förhindrar direktkontakt mellan produkterna och metallen, vilket bidrar till att säkerställa att smakegenskaperna bevaras under hela hållbarhetsperioden. Dessutom kan konservburkarna återvinnas genom att sopsorteras som metallavfall.
 

Följ oss