Om Bonduelle

Vår historia och våra aktiviteter i Norden

Bonduelle Nordic A/S har funnits som självständigt dotterbolag inom Bonduelle-koncernen sedan 1989.

Bonduelle Nordic A/S har idag sitt huvudkontor på Arne Jacobsens Allé i Köpenhamn – och det är härifrån som företagets aktiviteter i Norden sköts. Vi har även ett litet kontor i Stockholm med en medarbetare, som har ansvaret för att sköta de svenska och finsk nyckelkunderna.

Bonduelle Nordic A/S erbjuder och säljer idag grönsaker till såväl foodservice- som detaljhandelssektorn i hela Norden. Idag säljs företrädesvis konserverade och frusna grönsaker till dessa sektorer. Det sker under varumärket Bonduelle, men även under kedjornas egna märken.

Bonduelle har en stark önskan om att vara både de danska och de nordiska konsumenternas favoritmärke när det gäller majs. Och på längre sikt även favoritmärket inom ett bredare utbud av grönsaker och grönsaksrelaterade produkter.

Foodservice-sektorn

I Danmark har vi slagit oss samman med en mycket professionell och engagerad partner – Haugen Gruppen.

som främst omfattar frusna grönsaker, men även konserverade grönsaker är ett område med stor potential.

I Sverige har vi haft ett långvarigt och mycket fruktbart samarbete med AB Tage Lindblom i Järfälla nära Stockholm. I dag är vi tillsammans med detta företag ledande på marknaden inom en rad konserverade grönsaksprodukter.

Nya förpackningstyper och produkter, såväl inom detalj- som foodservice-sektorn, introduceras i en takt som mäter sig med de bästa i branschen.

En sak är säker: Vi kommer att göra vad vi kan för att tillgänglighet och konsumtion av spännande grönsaker ökar. Detta gagnar folkhälsan, och den vidare expansionen av Bonduelle Nordics aktiviteter i hela Norden.

Återförsäljare

Vi har etablerat en mycket god och solid plattform i hela Norden, med etablerade och duktiga samarbetspartners på alla de nordiska marknaderna.

I Danmark samarbetar vi med Bräuner A/S vad gäller säljbearbetningen i butikerna. KAM-kontakten sköts från huvudkontoret i Köpenhamn.

I Sverige har vi ett samarbete med Movement AB i Malmö, för säljbearbetningen av de svenska butikerna. KAM-kontakten sköts från vårt kontor i Stockholm.

I Norge har vi ingått ett samarbetsavtal med Jensen & Co i Oslo, som har hela ansvaret för Bonduelles aktiviteter i Norge, dock även i fortsättningen med hänvändelse till kontoret i Köpenhamn.

Finland sköts genom en importör, OY Valora Trade Finland Ab, som har såväl KAM- som säljansvar i Finland, med hänvändelse till kontoret i Stockholm.