Vård

Vård

Jordbruksproduktion

Jorden är det som betyder mest för grönsaksproduktionen. Därför känner Bonduelle ett ansvar för att skydda den.

Samhällsansvar – CSR

Bonduelle har alltid fäst stor vikt vid hållbar utveckling. Läs mer om våra initiativ och bästa praxis.

En produkts livscykel

Från produktion till tallrik. Se produkternas livscykel och lär dig mer om hur Bonduelle tar hänsyn till miljöpåverkan i varje fas.

Läs mer om CSR